lunes, 5 de mayo de 2014

Com treballar les habilitats socials a l’aula

Diferents investigacions en l’àmbit de la psicologia relacionen directament les habilitats o competències socials adquirides durant la infància amb el comportament que els individus tenen en societat durant l’etapa adulta. Oferir a nens i adolescents els recursos necessaris per a poder desenvolupar-se degudament amb els altres és una tasca inherent a la docència. Gràcies a l’educació d’aquestes competències, els individus són capaços de pal·liar conductes asocials tan negatives com l’agressivitat, l’aïllament social o la infelicitat.

Les habilitats socials són una eina imprescindible perquè l’individu es pugui desenvolupar normalment en societat. La capacitat de comunicar-se i de fer-ho bé amb la resta de persones requereix el desenvolupament avançat d’una sèrie d’habilitats comunicatives que s’han de treballar des de la infància, al caliu de l’aula. Aquesta capacitat social permetrà a nens i adolescents disposar de tots aquells recursos que necessiten per conviure emocionalment i laboral en l’etapa adulta. Una mancança d’habilitats i competències socials pot desembocar en sentiments de baixa autoestima, depressió i conductes fora de lloc en els diferents àmbits societaris en els quals s’ha de desenvolupar l’individu.

Però, què són exactament les habilitats socials?

Segons Rinn i Markle (1979), les habilitats socials són un conjunt de comportaments verbals i no verbals que les persones manifestem en el context de les relacions interpersonals. Aquest repertori de conductes funciona com un mecanisme a través del qual incidim en el nostre medi ambient, obtenint, suprimint o evitant conseqüències desitjades i no desitjades dins l’esfera social. Es considera que les persones tenim habilitats socials quan obtenim les conseqüències desitjades o som capaços de fugir de les no desitjades, sense generar dolor a la resta d’individus.

Per què és important treballar les habilitats socials a l’aula?

L’ensenyament i l’aprenentatge de les habilitats socials és valuosíssim per als nens en edat preescolar, durant els primers anys de la primària i lògicament, en l’adolescència. Una de les raons essencials  troba, precisament, en el fet que els nens encara no han desenvolupat les conductes de socialització. Les habilitats socials que com a docents treballem en l’àmbit escolar seran fonamentals per recolzar l’aprenentatge dels alumnes. Aquestes destreses, que no s’incorporen de manera automàtica en la seva conducta, compliran una inestimable funció per a la sociabilització del nen, futur adult, i contribuiran enormement en el desenvolupament de la personalitat i de les seves habilitats cognitives i intel·lectuals.

Propostes per treballar les habilitats socials a l’aula

A la xarxa trobareu molts recursos especialment dirigits a l’educació de les habilitats i/o competències socials. En els últims anys, el desenvolupament d’aquestes habilitats s’ha donat la mà amb l’educació de la intel·ligència emocional d’infants i adolescents. Per tot això, i sempre tenint en compte l’edat dels vostres alumnes, podeu incloure certes pràctiques relacionades amb les habilitats socials, rutines, sessions, jocs, converses i activitats a l’aula que us permetran treballar amb encert aquestes competències. Així doncs, és recomanable crear un programa estructurat per a l’aprenentatge d’aquestes habilitats socials de manera conjunta amb l’equip docent. Podreu treballar aspectes tan concrets com: aprendre a valorar als companys i rebre felicitacions, iniciar una conversa, expressar les queixes d’una manera eficaç, saber dir “no”, aprendre a demanar un favor, desenvolupar el fet de l’empatia, preguntar per què adequadament o controlar les habilitats socials no verbals, en les quals hauríem d’incloure els gestos, les distàncies, el vestit o les mirades, entre altres. A aquestes conductes socials, a treballar durant l’etapa infantil, també hi hem d’afegir les habilitats socials que cal fomentar a classe amb els adolescents: saber afrontar els conflictes, relacionar-se amb persones del sexe oposat o prendre decisions d’una manera racional. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario