jueves, 7 de mayo de 2015

Educació emocional: beneficis de treballar-la a l’aula

Els beneficis d’aplicar tècniques d’educació emocional a l’aula no només reporten avantatges en l’àmbit de l’escola. Aprendre a reconèixer les emocions pròpies i les dels altres és el primer pas per gestionar qualsevol dificultat. És l’aprenentatge de la vida.

Una manera d’interactuar amb el món

Educar la intel·ligència emocional dels alumnes és una tasca que molts docents afronten com un repte. Tradicionalment, els plans d’estudis han prioritzat l’adquisició de coneixements i no han parat atenció en altres aprenentatges que també són necessaris per l’alumne. Per molts estudiosos, el fet que els projectes educatius només s’hagin centrat en el desenvolupament cognitiu ha fet que aflorin certes mancances en l’àmbit de les emocions. Cal dir, a més, que malgrat que els nens d’avui tenen un coeficient intel·lectual més elevat que els de dècades anteriors, l’informe Pisa revela que el seu nivell acadèmic està molt per sota de la mitjana marcada per l’OCDE. Una reforma conscient del sistema educatiu és necessària perquè infants i adolescents aprenguin orientats als valors i per això, cal que s’eduquin en emocions. Són aquestes, segons els neurocientífics, les que ens ajuden a raonar, a prendre decisions i a ser curiosos. Heus aquí quin és l’autèntic motor de l’aprenentatge.

Cal educar les emocions?

Segons Rafael Bisquerra, catedràtic d’Orientació Psicopedagògica a la Universitat de Barcelona, les destreses que els estudiants actuals necessiten per a incorporar-se al mercat laboral no només estan basades en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura o les matemàtiques. Aquestes són competències purament acadèmiques que poc tenen a veure amb el procés d’aprenentatge de les emocions pròpies i dels altres.

Aquesta tesi, compartida pel professor Bisquerra i per molts altres experts en Intel·ligència Emocional, es recolza en un estudi que va durar diversos anys, però del qual no se’n van extreure conclusions fins al 2011. L’assaig va comptar amb la participació de més de 270.000 alumnes de totes les etapes acadèmiques i de 213 escoles, entre les quals n’hi havia que utilitzaven fórmules d’aprenentatge socioemocional i d’altres que no ho feien. Al cap dels anys, els alumnes que formaven part del primer grup van demostrar millores molt significatives pel que fa a les seves habilitats socials i emocionals. La majoria d’ells tenien actituds molt més positives, estaven més compromesos amb els seus estudis i havien millorat el seu rendiment acadèmic fins a un 11%.

Els beneficis de l’educació emocional

Els experts coincideixen en què els programes d’educació social i emocional s’han d’aplicar de manera rigorosament científica, utilitzant la metodologia adequada i a través de professionals preparats. A més, cal començar a aplicar aquests mètodes des de les primeres etapes escolars i fer-ho a llarg termini. Només així tindrem l’oportunitat d’obtenir-ne resultats satisfactoris. Caldrà, a més, que les famílies i tota la comunitat educativa se’n facin partícips i que aquests coneixements vagin acompanyats dels valors morals i ètics més adequats. Un programa d’educació emocional i social ens ajudarà a incorporar en els alumnes cinc grans destreses. Segons els professors Bisquerra i Pérez González y Pena, són:

  • Les habilitats socials, imprescindibles per relacionar-nos amb la resta
  • Les habilitats vitals, per afrontar els contratemps de la vida quotidiana
  • L’autoconsciència, per reconèixer les nostres emocions
  • La regulació emocional, per gestionar les emocions
  • L’empatia, per saber posar-nos en el lloc dels altres


Amb totes aquestes eines, els infants aprendran des de petits a adquirir consciència dels estats emocionals, seus i dels altres, així com a gestionar situacions complexes, prendre decisions i sobreposar-se a les emocions negatives que inevitablement sorgeixen en el decurs de la vida. 


Si vols aprendre més sobre l'educació emocional, pots matricular-te al curs "Treballem l'educació emocional" al següent enllaç.
http://somdocents.com/Cursos/Educacio-Emocional
http://somdocents.com/Cursos/Educacio-Emocional

No hay comentarios:

Publicar un comentario